Ptica Fenix

Ptica Feniks simbolizira ponovo rođenje, vječnost, besmrtnost, svjetlost, nadu, postojanost. U starom Egiptu je ovakva koncepcija vezana za čaplju („boinu“) za koju se vjerovalo da se rađa iz pra-elementa vode, sama od sebe, slično kao i besmrtno sunce koje se uvijek iznova rađa sa svakim jutrom. Grci i kasnije Rimljani su Feniks poimali kao čarobnu…