Projekt EMPOWER: Osnaživanje osoba s invaliditetom u BiH

Caritas Bosne i Hercegovine s partnerima održao je Info sesije projekta EMPOWER u sedam gradova u BiH. Projekt „EMPOWER“ (Osnaživanje organizacija civilnog društva u socijalnom uključivanju osoba s invaliditetom) provodi Caritas BiH s partnerima, a zahvaljujući potpori Europske unije.   „Organizacijama koje se bave problematikom osoba s invaliditetom u cijeloj Bosni i Hercegovini je neophodna…