Linkovi

Mentalno zdravlje BiH Udruženje građana za zaštitu mentalnog zdravlja Tunel Ključ 365 dana za mentalno zdravlje Udruženje građana Zajedno Banja Luka Vive žene Tuzla Informativni centar za osobe sa invaliditetom Lotos Tuzla Udruženje veterana rata liječenih od PTSP-a Stećak Tuzla ENTER Mental Health ENUSP InterAction MyRight.se MyRight.ba Swedish National Association for Social and Mental Health…

Svjetski dan mentalnog zdravlja: mentalno zdravlje na radnom mjestu (2017)

Svjetski dan mentalnog zdravlja obilježava se 10. oktobra/listopada već 25 godina. Obilježavanje Svjetskog dana mentalnog zdravlja uvela je Svjetska federacija za mentalno zdravlje 1992. godine. Ove godine (2017), Svjetski dan mentalnog zdravlja obilježava se s temom MENTALNO ZDRAVLJE NA RADNOM MJESTU. U prosjeku jedna epizoda depresije oduzima 36 radnih dana. Pri tome, procjenjuje se da…

Mentalno zdravlje i hladna sjena politike

Sesija Asocijacije nezavisnih intelektualaca „KRUG 99“, nedjelja 11.10.2015. Uvodničar: Bojan Šošić, dipl. psiholog Svjetski dan mentalnog zdravlja, 10. oktobar/listopad, obilježava se na inicijativu Svjetske federacije za mentalno zdravlje od 1992. godine. Tema ovogodišnjeg Svjetskog dana mentalnog zdravlja je „Dostojanstvo i mentalno zdravlje“. Obilježavanje ovog dana s takvom temom u Bosni i Hercegovini je vapaj za…

Historija Udruženja

“Bolnica u Kreki”, akvarel, 1998. godine. Autor: Avdo Kalesić Psihijatrijska klinika “Kreka”, Tuzla Na inicijativu grupe građana zainteresiranih za poboljšanje i humanizaciju života duševnih bolesnika, u aprilu 2000. godine je osnovano Udruženje za uzajamnu pomoć u duševnoj nevolji Tuzlanskog kantona „FENIX“ u Tuzli. Udruženje djeluje kao nevladina, neprofitabilna organizacija. Osnovna namjena Udruženja je poboljšati međusobnu…

Ptica Fenix

Ptica Feniks simbolizira ponovo rođenje, vječnost, besmrtnost, svjetlost, nadu, postojanost. U starom Egiptu je ovakva koncepcija vezana za čaplju („boinu“) za koju se vjerovalo da se rađa iz pra-elementa vode, sama od sebe, slično kao i besmrtno sunce koje se uvijek iznova rađa sa svakim jutrom. Grci i kasnije Rimljani su Feniks poimali kao čarobnu…