Prezentirana iskustva s ratom izazvanim post-traumatskim stresnim poremećajem (PTSP) na 24. nacionalnoj konferenciji o psihijatriji u zajednici, adiktologiji i mentalnoj higijeni

Na poziv Fondacije „Buđenja“ (Ébredések Alapítvány) predstavnici Udruženja „Feniks“ prezentirali su iskustva s ratom izazvanim post-traumatskim stresnim poremećajem (PTSP) na 24. nacionalnoj konferenciji o psihijatriji u zajednici, adiktologiji i mentalnoj higijeni, održanoj u Budimpešti u oktobru/listopadu 2019. godine. https://ebredesek.hu/konferenciak/ https://ebredesek.hu/a-bosnyak-dnevni-avaz-cimu-napilap-cikke-konferenciankrol/

Učešće na međunarodnoj konferenciji posvećenoj promociji ljudskih prava i oporavku u mentalnom zdravlju u septembru 2019. godine u Trstu

Na poziv The Franca and Franco Basaglia International School “The practice of freedom” organizovane od strane WHO Collaborating Centre for Research and Training – Mental Health Department of Trieste, predstavnici Udruženja „Feniks“ učestvovali su na međunarodnoj konferenciji posvećenoj promociji ljudskih prava i oporavku u mentalnom zdravlju u septembru/rujnu 2019. godine u Trstu, sa preko 400…