Disertacija

Naslovna strana magistarske teze odbranjene u decembru 2018. na Odsjeku za međunarodni razvoj Univerziteta u Birminghamu (UK) i proslijeđene Udruženju „Feniks“ tokom 2019. godine. Studija je inspirisana spominjanjem Udruženja „Feniks“ u knjizi Iriarte, E. G., McConkey, R., & Gilligan, R. (Eds.). (2015). Disability and human rights: Global perspectives. Macmillan International Higher Education.