Održana prezentacija o Udruženju „Feniks“.

Tokom gostovanja delegacije Udruženja „Feniks“ (Vahid Đulović, Bojan Šošić) u Švedskoj i učešća po pozivu na nacionalnoj skupštini Švedske organizacije za socijalno i mentalno zdravlje RSMH u gradu Södertälje u maju/svibnju 2019. godine, za oko 150 delegata RSMH iz cijele Švedske održana je prezentacija o Udruženju „Feniks“.