Preliminarni rezultati istraživanja o osobinama korisničkih udruženja u Bosni i Hercegovini dostupni online

Preliminarni rezultati istraživanja započetog tokom 2018. godine i završenog 2019. godine, o osobinama korisničkih udruženja u Bosni i Hercegovini, a vode ga zajednički profesor Bryan P. McCormick sa Temple University po stipendiji Fulbright Programa i Bojan Šošić ispred Udruženja „Feniks“ i Odbora za psihijatrijska i neurološka istraživanja Odjeljenja medicinskih nauka Akademije nauka i umjetnosti Bosne…