Učešće na međunarodnoj konferenciji posvećenoj promociji ljudskih prava i oporavku u mentalnom zdravlju u septembru 2019. godine u Trstu

Na poziv The Franca and Franco Basaglia International School “The practice of freedom” organizovane od strane WHO Collaborating Centre for Research and Training – Mental Health Department of Trieste, predstavnici Udruženja „Feniks“ učestvovali su na međunarodnoj konferenciji posvećenoj promociji ljudskih prava i oporavku u mentalnom zdravlju u septembru/rujnu 2019. godine u Trstu, sa preko 400…