Dnevni Centar

Dnevni Centar Udruženja U Slavinovićima djeluje Dnevni Centar koji vode na volonterskoj osnovi članovi i prijatelji Udruženja. Centar je mjesto učenja, podrške i druženja. Otvoren je svaki radni dan do 16h. Dobro došli!

Stručni odbor

Vahid Đulović, predsjednik udruženja Jasmin Palata, dopredsjednik Udruženja   Esmina Avdibegović, neuropsihijatar/vođa stručnog tima   Dr. Zlatko Kalabić, neuropsihijatar/član stručnog tima   Nenad Perić, psiholog/projekt koordinator   Bojan Šošić, psiholog/projekt koordinator   Senad Šiljković, socijalni radnik/edukator Sandra Marković, socijalni radnik

O nama

O FENIXU Na inicijativu grupe građana zainteresiranih za poboljšanje i humanizaciju života duševnih bolesnika, 14.04.2000. godine je osnovano Udruženje za uzajamnu pomoć u duševnoj nevolji Tuzlanskog kantona FENIX u Tuzli. Udruženje djeluje kao nevladina, neprofitabilna organizacija. Misija organizacije: “Nevladina organizacija FENIX, važan akter u kreiranju politike mentalnog zdravlja, je samoodrživa organizacija sa jakom mrežom podružnica…