Linkovi

Mentalno zdravlje BiH Udruženje građana za zaštitu mentalnog zdravlja Tunel Ključ 365 dana za mentalno zdravlje Udruženje građana Zajedno Banja Luka Vive žene Tuzla Informativni centar za osobe sa invaliditetom Lotos Tuzla Udruženje veterana rata liječenih od PTSP-a Stećak Tuzla ENTER Mental Health ENUSP InterAction MyRight.se MyRight.ba Swedish National Association for Social and Mental Health…

Historija Udruženja

“Bolnica u Kreki”, akvarel, 1998. godine. Autor: Avdo Kalesić Psihijatrijska klinika “Kreka”, Tuzla Na inicijativu grupe građana zainteresiranih za poboljšanje i humanizaciju života duševnih bolesnika, u aprilu 2000. godine je osnovano Udruženje za uzajamnu pomoć u duševnoj nevolji Tuzlanskog kantona „FENIX“ u Tuzli. Udruženje djeluje kao nevladina, neprofitabilna organizacija. Osnovna namjena Udruženja je poboljšati međusobnu…

Ptica Fenix

Ptica Feniks simbolizira ponovo rođenje, vječnost, besmrtnost, svjetlost, nadu, postojanost. U starom Egiptu je ovakva koncepcija vezana za čaplju („boinu“) za koju se vjerovalo da se rađa iz pra-elementa vode, sama od sebe, slično kao i besmrtno sunce koje se uvijek iznova rađa sa svakim jutrom. Grci i kasnije Rimljani su Feniks poimali kao čarobnu…

Stručni odbor

Vahid Đulović, predsjednik udruženja Jasmin Palata, dopredsjednik Udruženja   Esmina Avdibegović, neuropsihijatar/vođa stručnog tima   Dr. Zlatko Kalabić, neuropsihijatar/član stručnog tima   Nenad Perić, psiholog/projekt koordinator   Bojan Šošić, psiholog/projekt koordinator   Senad Šiljković, socijalni radnik/edukator Sandra Marković, socijalni radnik

O nama

O Udruženju „Feniks“ Na inicijativu grupe građana zainteresiranih za poboljšanje i humanizaciju života duševnih bolesnika, u aprilu/travnju 2000. godine je osnovano Udruženje za uzajamnu pomoć u duševnoj nevolji Tuzlanskog kantona „FENIKS“ u Tuzli. Udruženje djeluje kao nevladina, neprofitabilna organizacija. Osnovna namjena Udruženja je poboljšati međusobnu podršku, alternativne načine preživljavanja krize, sudjelovati u oblikovanju politike mentalnog…